"Let us brew your digital solution"

Earvin Jay Bermudo

Earvin has sound knowledge in programming. Exposure in system study, coding, testing, documentation, and implementation using diverse technology. Skilled in implementing efforts towards enhancements and maintenance in information and technology based applications; an avid internet researcher with general technical background and sound understanding of technical/analytical tools.

Management

Tillsammans med er kan vi leda er organisation och ge er verktygen att styra verksamheten mot de mål ni har framför er.

Content

Med ett genomtänkt innehåll, text och bild, fångar du besökarna. Våra kunders behov av innehåll varierar men oavsett hur det ser ut för dig, så kan du luta dig tillbaka när du ger Guerilla Performance ansvaret.

Design

Let’s face it, no look is really complete without the right finishes. Not to the best of standards, anyway (just tellin’ it like it is, babe). Upgrading your shoe game. Platforms, stilettos, wedges, mules, boots—stretch those legs next time you head out, then rock sliders, sneakers, and flats when it’s time to chill.

Digital

Marknadsföring

Att bygga sin digitala närvaro och att finnas på Internet är ett måste för varje framgångsrikt företag idag. Men de digitala satsningarna kan ibland bli en besvikelse när de förväntade resultaten uteblir. Med hjälp av vår strategi, expertis, vårt arbetssätt och analysverktyg, säkerställs att vi når de bästa resultaten.

Per Lundahl

Per har flera års erfarenhet i både privat och offentlig sektor, där Per jobbar med företagsutveckling. Per är med sin förmåga att inspirera och lyfta sin omgivning, för att nå resultat som överträffar förväntningarna, viktig för utveckling av de företag han är involverad i.

Ulrika Andreasson

Ulrika har en mycket lång erfarenhet inom kvalitet och miljölednings system och har varit projektledare för flera kunders certifieringar och även projekt inom produktionskvalitét. Arbetar också med verksamhetsutveckling.

Venke Kvam

Venke

Martin Wallenberg

Martin är vår marknadsstrateg och expert inom digital marknadsföring. Med ett lösningsorienterat synsätt växlar Martin mellan kortsiktiga och långsiktiga beslut och alltid med de långsiktiga målen i fokus. En erfaren lagspelare som också är ansvarig för vårt affärsområde Guerilla Performance.

Management

Tillsammans med er kan vi leda er organisation och ge er verktygen att styra verksamheten mot de mål ni har framför er.

Lennon Seno

Lennon is a multi-skilled web professional with over 15 years experience in designing and developing various web application projects. Proficient in an assortment of technologies and principles that would allow him to deliver high-quality websites and continuously meet customer expectation. In his spare time, Lennon loves to play the piano and guitar with his wife and kids.

Sharmaine Caballes

Sharmaine is an innovative optimized solution seeker with over 10 years of experience in System Software, Web and Mobile Development. An excellent team player with a fun and positive attitude who is passionate in continuous improvement and internet of things. Skilled in developing solutions using different programming languages and technologies in different platforms.

Tom Jamar

Tom is a highly creative and multitalented designer. Skilled in design communication and Adobe Creative Suite. Exceptional collaborative and interpersonal skills; enthusiastic team player with well-developed written and verbal communication abilities. Results-oriented professional accustomed to performing in deadline-driven environments. Passion for keeping clients satisfied with each project.

BESTINCARE är ditt digitala instrument för klassificering

Med hjälp av BestInCare får vårdgivare tillgång till ett digitalt och användarvänligt system för en snabb och korrekt informationsinhämtning med klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

För klassificering använder BestInCare ett av världens mest beprövade bedömningssystem, InterRAI, som används i ett 50-tal länder. Systemet backas upp av fortlöpande forskning och matchar alla krav som ställs på klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation och WHO:s system ICF.

BESTINCARE är ditt digitala instrument för kartläggning och bedömning

Den insamlade och klassificerade informationen ligger till grund för en adekvat kartläggning och bedömning av individers behov, oavsett vad utvärderingen utvisar. Det innebär att den hjälper till att identifiera individers behov av sociala tjänster eller hälsovårdstjänster. Den identifierar därmed också individer som inte bedöms ha sådana behov, men som kan behöva råd eller vägledning hos tredje part.

Den genomförda kartläggningen kan bearbetas och analyseras på många olika sätt med hjälp av färdiga rapporter, som kan skräddarsys efter kundens önskemål.

BESTINCARE är ditt digitala instrument för att bygga handlingsplan och utveckla kompetens

Verksamhetsutveckling omfattar flera moduler, som kan användas var för sig eller tillsammans, beroende på verksamhetens önskemål och behov. Alla moduler är webb-baserade, men några av dem kan med fördel genomföras med hjälp av mobila applikationer. Dessa omfattar:

  • Individuell vårdmodul för individuell vårdplanering
  • Konsulteringsmodul för kommunikation mellan teamets professioner
  • Utbildningsmodul för skräddarsydda utbildningar
  • Individuell kompetensträning för handling och motivation
  • Ledningsmodulen, med nyckeltal och rapporter till stöd för beslutsfattande.

Ulf Zandhers

Ulf har mer än 30 års erfarenhet att leda personal- och teknik-intensiva företag med industrin som kunder i såväl Sverige som internationellt. Ulfs styrka ligger i analyser och strategier inom marknad och försäljning.

Jimmy Arogén

Jimmy har många års erfarenhet av mjukvaruutveckling, och gedigen kompetens inom datavetenskap. Hans specialitet är att utifrån en vision skapa en affärsanpassad produkt. Han har en ovanligt omfattande detaljkunskap, och en unik förmåga att ta sig an komplexa uppgifter med outtröttlig envishet.

BESTINCARE är ditt digitala Rapportsystem

BestInCare innehåller ett flertal färdiga rapportmallar som presenteras i textform, i diagram eller tabeller. Men rapportsystemet erbjuder också ett mångfald av möjligheter att skapa skräddarsydda rapporter.

Vid rapportering sker normalt avkodning av personliga uppgifter som gör data spårbar. BestInCare möter gällande krav på sekretess och integritet, genom bland annat Patientsäkerhetslagen, och systemet är fullt anpassat till GDPR.

Strategi

Guerilla Performance boostar ditt företags digitala tillväxt. Med utgång från en hypotes och tydliga mål bygger vi en kampanj som snabbt sätt igång och kontinuerligt mäts och justeras. Med Growth Hacking kan vi samtidigt mäta och förstå era målgrupper, vilka digitala verktyg som fungerar bäst för ditt företag.